Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

goszko

Kuba Wojewódzki: Ale wie pan, że będzie się musiał rozejść z Zuzą?
Paweł Domagała: Jest coś, o czym nie wiem?

KW: Nie, ale zna pan jakieś małżeństwo aktorów, które wytrzymało z sobą do śmierci?
PD: Myślę, że nasze takie będzie. A i wśród aktorów to się zdarza: Meryl Streep ma jednego męża od 37 lat i czwórkę dzieci. I jak za dwadzieścia lat na rozmowę z panem przyjadę motorem, a obok będzie czekała moja dwudziestoletnia dziewczyna, to proszę, żeby mnie z tego publicznie rozliczyć. Mówię głośno: gdybym kiedyś, w przyszłości, pieprzył jakieś bzdury, to można mnie za to spokojnie linczować, hejt dozwolony.

KW: Dlaczego składa pan takie deklaracje?
PD: Bo dla mnie wierność jest najważniejszym atrybutem męskości i naprawdę tego chciałbym się trzymać. Bo co mnie określa bardziej jako mężczyznę niż wierność przysiędze, jaką się złożyło?

www.oczamimezczyzny.pl
Reposted fromwstydem wstydem vianaturalginger naturalginger
goszko
6922 c4d1 500
Reposted from0 0 vianaturalginger naturalginger
goszko
goszko
3255 8b9c 500

August 18 2017

goszko
Jeszcze Praktica MTL3, też dobry sprzęt.
goszko
Zenit z heliosem 44m-4 można znaleźć dużo taniej niż 500 zł, to taka klasyka analogowych aparatów. Ja mam lustrzankę canona i używam tego obiektywu, taką opcję też polecam - zdjęcia wyglądają identycznie, a przy takim porządnym fotografowaniu zabawa z kliszami, wywoływaniem itp. może być uciążliwa. Trzymam kciuki i koniecznie coś dodaj, jak już zrobisz!
goszko
3752 855e
Reposted fromSixtus Sixtus viaihearvoices ihearvoices
goszko
5798 60b4
Reposted fromoutoflove outoflove viabezwladnie bezwladnie
goszko
5905 87d8 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabezwladnie bezwladnie
goszko
5864 eeab
Reposted fromkarahippie karahippie viabezwladnie bezwladnie
goszko
5849 3a98
Reposted fromkarahippie karahippie viabezwladnie bezwladnie
goszko
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viabezwladnie bezwladnie
goszko
goszko
"Zrozumiałem, że miłość jest czymś, co nie istnieje samo z siebie, co trzeba zawsze wywoływać z nicości, jak życie albo muzykę, że miłość albo to coś, co ludzie uznają za miłość, jest zawsze zagrane, wypowiedziane, że najbliższy miłości jest właśnie ten zapach, zapach kremu, mleka i cukru z domieszką potu i piwa, i jointów, i starej kanapy, za którą pewnie ktoś dziesięć lat temu wylał coś, co zdążyło się czterdzieści razy zepsuć, zrozumiałem, że jedyne co możemy robić, to wytworzyć w sobie poczucie taktu i próbować ranić się jak najsłabiej. Zrozumiałem, że jedyne, co jest nam dane, to krzyknąć i posłuchać jeszcze przez chwilę echa po własnym krzyku, i tyle, i cześć, i koniec. Zrozumiałem, że wszystkie dziewczyny, które kochali wszyscy chłopcy we wszystkich Zyborkach świata, są tak naprawdę jedną dziewczyną,i ci wszyscy chłopcy i dziewczyny są jednym i tym samym chłopcem i jedną i tą samą dziewczyną pod jednym i tym samym zachodem słońca, który kiedyś zamieni się w łunę po wybuchu. Zrozumiałem, że każdy, naprawdę każdy, ma na stałe wyryty w sercu cały świat. Zrozumiałem, że po tym, co wydarzy się dzisiaj, i mnie, i ją czeka już tylko ból, i tak ma być, i to jest naturalne." Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
goszko
6661 fcff 500
Reposted fromkaiee kaiee viaviva-salvadore viva-salvadore
goszko
6719 2536
Reposted fromepidemic epidemic viano-longer-kore no-longer-kore
goszko
6030 1386
Reposted fromkrzysk krzysk viano-longer-kore no-longer-kore
goszko
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione
goszko
3140 0980 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viano-longer-kore no-longer-kore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl