Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

3856 8fcd
Reposted fromicanread icanread viablackheartgirl blackheartgirl
goszko
7154 c2bb 500
Barcelona
goszko
8681 a741
Reposted fromholdommig holdommig viablackheartgirl blackheartgirl
goszko
Ktoś mi kiedyś powiedział, że moje problemy emocjonalne ważą więcej niż Grzesio Turnau razem ze swoim fortepianem. To było jakieś pół roku temu a ja odnoszę wrażenie, że dziś dołączył jeszcze Zbyszek Wodecki ze swoimi skrzypcami.
goszko
0199 21f8 500
Reposted fromakunin akunin viawabnicu wabnicu
goszko
goszko
Całowanie jest najlepszym zmysłowym wynalazkiem ludzkości. Wargi, miękkie, duże, drobne, tańczący wewnątrz nich język, wymiana śliny i powietrza, ukąszenia podburzające krew, ssanie, lekkie trącanie kącików ust i to tętno szalejące w czaszce, topienie się skóry między udami, skurcze ścianek wilgotnego wnętrza, niecierpliwe łaskotanie powyżej. Nie możesz być bardziej w tu i teraz. Czekasz. Czujesz. Potrzebujesz.
— Myślenie jest erotyczne - Obrazki.
Reposted fromimaybebad imaybebad viamojanazawsze mojanazawsze
goszko
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
goszko
goszko
"Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego."
— Jonathan Carroll
goszko
goszko
goszko
Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy mu naprawdę zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
— pokolenie ikea
Reposted fromniewiastqa niewiastqa vianaturalginger naturalginger

June 24 2017

goszko

Ja zawsze mówię, że każdemu życzę takiego przyjaciela jak Ty. I są zdziwieni. Ale potem dodaję że trzeba być na tyle silnym, żeby nie bać się przebić przez ten mur i poznać Cię jako człowieka.

Ludzie to tchórze. Po prostu.

Szkoda im czasu na takie relacje, nad którymi trzeba stale pracować.

— Dziękuję, że jesteś.
goszko
goszko
4410 5a6a
i'm afraid.
goszko

Victorian Cliff House, San Francisco

1
2
3
4
Reposted fromhalucine halucine viajointskurwysyn jointskurwysyn
goszko
9654 47fb
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaPoranny Poranny
0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl