Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

goszko
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk
goszko
Gdy w wieku trzydziestu lat wraca się do punktu wyjścia, to znaczy, że zmarnowało się życie. Że jest się trupem. Miałeś, kurwa, tyle czasu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk
goszko
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk
0771 a0e8
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaPoranny Poranny

June 17 2017

goszko
2582 cee9
Reposted bynaelienn naelienn
goszko
2580 1c43 500
Reposted bybetonoweakwariumwypelnionepyramiyouaresonaivetutusbarbararabarbarmoglismywszystkotoniewszystkoklaudialucjamonam
goszko
2579 dec2 500
Reposted bydepressiverealismforgettoregret
goszko
goszko
8467 7194 500
Reposted fromtfu tfu viawhiskywithsprite whiskywithsprite
goszko
goszko
1397 d830
Reposted fromzrazik zrazik viaciarka ciarka
goszko
1340 aa84 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
goszko
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viairmelin irmelin
9501 36b2 500
The Black Sea at night - Ivan Aivazovsky, 1879
Reposted fromwildroses-peonies wildroses-peonies viaciarka ciarka
3714 5d7a 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaciarka ciarka
goszko
1747 665b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaciarka ciarka
goszko
Reposted fromFlau Flau viaviva-salvadore viva-salvadore
goszko

June 14 2017

goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl