Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

goszko
5993 a575 500
goszko
1699 d8d9
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
goszko
6684 5650 500
Stanisław Bareja 1929 - 1987
Dziś mija 30. okrągła rocznica jego śmierci.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
goszko
Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viairmelin irmelin
9113 cc87
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
5881 0ef9 500
Reposted fromUnpretty Unpretty viaclerii clerii
goszko
0051 35fb 500
Reposted fromprecious precious viaclerii clerii
goszko
goszko
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viajointskurwysyn jointskurwysyn
goszko
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viajointskurwysyn jointskurwysyn
2264 6ac4 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viairmelin irmelin
9272 3681 500

englishsn0w:

when they finally kiss after 65k words

Reposted fromfenharell fenharell viairmelin irmelin
goszko
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viayourheartbeat yourheartbeat
goszko
Czujesz w sobie pieśń? Śpiewaj. Czujesz, że wszystko się zamyka? Pozwól, aby się zamknęło. To właśnie znaczy być naturalnym. Bycie naturalnym nie oznacza, że trzeba być zawsze otwartym- nie jesteś sklepem całodobowym. Czasem trzeba się zamknąć. Bycie prawdziwym to niesprzeciwianie się temu, co się dzieje. Nocą płatki lotosu są stulone, rankiem się otwierają- to właśnie jest naturalny proces.
— Osho, 'Równowaga ciała i umysłu'.
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat
goszko
4295 fb46
Reposted frompesy pesy viabadsamaritan badsamaritan
goszko
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon vianaturalginger naturalginger
goszko
Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— Stephen King
Reposted fromyourtitle yourtitle vianaturalginger naturalginger
goszko
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
goszko
Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl