Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

goszko
goszko
Oddalamy się od siebie nie, dlatego że dzielą nas kilometry. Oddalamy się od siebie przez brak kontaktu. Pamiętajmy, żeby podtrzymywać kontakt z tymi, na których nam zależy, bo w pewnym momencie będzie już za późno.
Reposted fromesperantoo esperantoo vianaturalginger naturalginger
goszko
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea vianaturalginger naturalginger
goszko
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
goszko
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
goszko
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viaiga-xvl iga-xvl
goszko
niekorzystanie z życia jest jedną z form samobójstwa.
Reposted fromhole-love hole-love viaiga-xvl iga-xvl

March 03 2018

goszko
Myśl na jakieś dwie godziny przed wachtą na atlantyku. Pomyliłeś zajebistą przygodę z cudowną dziewczyną, z miłością swojego życia. Zdarza się.
— Chociaż pewnie nawet tym dla siebie nie byliście.
Reposted fromPoranny Poranny
goszko
8079 3a70 500
D.
Reposted fromnonecares nonecares viajointskurwysyn jointskurwysyn
goszko
0262 5a47 500
Reposted fromluron luron viajointskurwysyn jointskurwysyn
goszko
goszko
To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...)

Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…

Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów „zapomnij”. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.

Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— Stanisław Lem "Obłok Magellana"
Reposted fromIriss Iriss viajointskurwysyn jointskurwysyn
goszko
0965 ea8e
goszko
Reposted fromFlau Flau viano-longer-kore no-longer-kore
goszko
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaPoranny Poranny
goszko
Nadziei na prawdziwą miłość nie warto tracić z byle kim.
— J.Ros
Reposted fromnivea nivea viaemtezmazupe emtezmazupe
goszko
2784 c8b7 500
Reposted fromRamme Ramme viairmelin irmelin
goszko
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
goszko
9800 a5de
Reposted fromkarahippie karahippie viaemtezmazupe emtezmazupe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl