Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

goszko
goszko
4895 9638 500
Reposted fromidiod idiod viadusix dusix
7783 ba6c 500
3477 0063

fly-me-to-starbucks:

Me, every few days.

goszko
2282 aea5
Reposted fromdailylife dailylife viagdziejestola gdziejestola
7054 d289 500
Reposted fromBennyLuc BennyLuc viainsanedreamer insanedreamer
9363 0d62 500

stevebuscemi4prez:

Whistler’s Mother  Steve Buscemi sitting in a chair in front of “Whistler’s Mother” and making it a much better painting 

Reposted fromUnpretty Unpretty viainsanedreamer insanedreamer
goszko
5348 ad91
Reposted fromjestemzero jestemzero viainsanedreamer insanedreamer
5669 7f98 500

redlipstickresurrected:

Christian Wasenmüller (German, b. 1994, Germany) - Untitled  Collages

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
2914 a019 500
goszko
Play fullscreen
Podaj mi płaszcz i nie płacz, lepiej się przejdę i może mi przejdzie a może nie. Może opowiesz co dzieje się, zdradź tajemnicę, pokaż że nie jestem sam.
Reposted frombrzask brzask
goszko
8304 a90a
Reposted fromAmericanlover Americanlover via100suns 100suns
goszko
Alaska stanowi od dawna magnes dla marzycieli i nieudaczników, którym się wydaje, że nietknięte przez człowieka połacie pogranicza zapełnią pustkę w ich życiu. Busz jednak nie zna litości dla tęsknot i nadziei. 
— Jon Krakauer - Wszystko za życie
Reposted frombrzask brzask
goszko
0943 3f94 500
goszko
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna vialaparisienne laparisienne
goszko
Zachowuje się, jakby była piękna. Oto sekret jej uroku.
— Oscar Wilde
Reposted fromflorentyna florentyna vialaparisienne laparisienne
goszko
1166 f32d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl