Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2018

0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viajointskurwysyn jointskurwysyn
3856 32da 500

kulturtava:

Mostar, Bosnia, September 1992, Bosnian soldier plays the piano in the destroyed music classroom

Reposted fromSuzi Suzi viaamphetaminelogic amphetaminelogic
goszko
6092 41de
3778 a210 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viamisspandora misspandora
goszko
3514 e7dc 500
goszko
goszko
goszko
goszko
goszko

August 06 2018

goszko
6924 a81c 500
goszko
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne
goszko
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
goszko
kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach. 
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
Reposted fromdestinyy destinyy vialaparisienne laparisienne
goszko
9760 f5bb
Reposted frommiktoria miktoria vialaparisienne laparisienne
goszko
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee vialaparisienne laparisienne
goszko
goszko
brała tabletki na łzy nieco schudła trochę zbrzydła serce miała z mydła wiary w niej nie było chęci życia i sił
— piżama porno / albo opis mnie wczoraj, dziś i jutro
Reposted fromczekajska czekajska viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl