Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

goszko
6924 a81c 500
goszko
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne
goszko
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
goszko
kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach. 
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
Reposted fromdestinyy destinyy vialaparisienne laparisienne
goszko
9760 f5bb
Reposted frommiktoria miktoria vialaparisienne laparisienne
goszko
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee vialaparisienne laparisienne
goszko
goszko
brała tabletki na łzy nieco schudła trochę zbrzydła serce miała z mydła wiary w niej nie było chęci życia i sił
— piżama porno / albo opis mnie wczoraj, dziś i jutro
Reposted fromczekajska czekajska viajointskurwysyn jointskurwysyn
goszko
4506 fa59 500
Reposted fromdeviate deviate viajointskurwysyn jointskurwysyn
goszko
4353 99c0
goszko
0174 c929 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viadusix dusix
goszko
2877 17fc
Reposted fromEtnigos Etnigos viadusix dusix
goszko
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart viadusix dusix
goszko

July 30 2018

goszko
Tylko w fantazjach wszystko przebiega po naszej myśli.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viatouchthesky touchthesky
0549 ccaa 500
goszko
<3
Reposted fromzatora zatora viaamphetaminelogic amphetaminelogic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl